Regeringen kommer under året att lägga fram minst 15 propositioner och skrivelser till riksdagen med koppling till miljö, klimat och hållbarhet.

7191

Propositionsförteckning 2001 107 Statens offentliga utredningar (SOU) 2001 111 Departementsserien (Ds) 2001 114 Kommittédirektiv 2001 117 Regeringens belöningsmedalj 2001 121 Antal tjänstgörande i Regeringskansliet 1993–2001 122 Personalsammansättning i Regeringskansliet 1995–2001 124 Regeringskansliets utgifter 1994–2001 126

2017/18:279 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 juli 2018 Ylva Johansson Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Men i regeringens propositionsförteckning för riksdagens vårttermin finns inga sådana förslag. De finns inte heller bland de lagförslag som fått tidsplanen ”Riksdagsbehandling efter sommaren”, det vill säga under nästa riksdagsår. Skydd av jordbruksmark och biologisk mångfald lyser med sin frånvaro på regeringens lista över kommande lagförslag.

  1. Lager gävle
  2. Mobilt bankid underskrift

Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga! Vänliga Hälsningar. Emil Bengtsson Förteckningen innehåller propositioner avsedda att avlämnas från mitten av januari 2016 under återstoden av riksmötet, samt regeringens planerade skrivelser till riksdagen. Propositionsförteckning … Regeringen ställer frågor om ERTMS. Regeringen har idag presenterat inslag i den kommande vårbudgeten för mer klimatsmarta transporter. För att öka överflyttningen av transporter från väg till järnväg är föreslaget att miljökompensationen ökar med 150 miljoner kronor, till totalt 550 miljoner kronor, årligen under 2021– 2025.

Enligt propositionsförteckningen för våren 2021 skulle regeringen den 8 april presentera just denna för Sveriges konkurrenskraft så viktiga 

På denna sida kan du hitta hur du refererar till. SOU – Statens offentliga utredningar; Ds - Departementserien; Motion; Prop - Propositioner  Regeringens propositioner.

Regeringens propositionsförteckning

Propositioner avsedda att avlämnas från och med den 13 september 2016 till mitten av januari 2017.

Regeringens propositionsförteckning

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar), s. 7–8. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen tas med i förteckningen. Statsrådsberedningen Riksdagsbehandling före sommaren 1.

Propositionsförteckning våren 2018. Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas till riksdagen under första halvåret 2018.
Skagen tellus

Regeringens propositionsförteckning

Förslaget om en obligatorisk ID-märkning och registrering av katt finns inte med i förteckningen. Av regeringens propositionsförteckning för våren 2018 framgår att man har för avsikt att behandla distanshandel med alkoholdrycker i riksdagen innan sommaren. Reglering av alkoglass kommer inte att behandlas förrän efter sommaren.

Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från och med 10 september 2019 till mitten av januari 2020. Propositionsförteckning våren 2019. Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från slutet av februari 2019 fram till riksmötets slut i september.
Valuta prognos 2021

webbkontoret app
sius skytte
onemed malmö jobb
solvik camping stugby kungshamn
ingangslon lonekonsult
caillou doesnt have hair
hal kirkop

Propositionsförteckning hösten 2019. Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från och med 10 september 2019 till mitten av januari 2020.

kommunal redovisningslag finns inte med på regeringens propositionsförteckning våren 2017 över de ärenden de avser att lägga fram till vårriksdagen. Det innebär att en ny lag inte kan införas från och med 2018, vilket var utred­ ningens förslag. En ny redovisningslag kan tidigast träda i … Regeringens flygpolitik får underkänt i en ny undersökning – både när det gäller tillgängligheten och miljön. ”Dagens svenska flygpolitik består till stor del av flygskatten som borde avskaffas”, säger Carl Bergkvist vid Stockholms Handelskammare till fPlus.

Källa: Regeringen. Propositionsförteckning våren 2018. Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas till riksdagen under första halvåret 2018. Källa: Regeringen. Ny praxis om företrädaransvaret för obetalda skatter

2.

Alla propositioner och  De utgörs av kommittébetänkanden och regeringens propositioner samt En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om en ny lag eller ändringar  Regeringen kan, istället för att tillsätta en statlig utredning (SOU) välja att låta handläggare på departementen i Regeringskansliet utreda en fråga. 9 apr 2021 Enligt propositionsförteckningen för våren 2021 skulle regeringen den 8 april presentera just denna för Sveriges konkurrenskraft så viktiga  Med förarbeten menar man de utredningar, propositioner och utskottsbetänkanden som föregår en ny lag. I förarbetena ges bakgrund till lagens tillkomst och en  4 jan 2021 Forskning- och innovationsfrågor behandlats vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. Att lämna  Samlas kring sakpolitiken tillsammans med aktörer och branschkollegor, myndighetschefer och politiker inom just ditt område. Lyft blicken och utöka ditt  6 apr 2017 I regeringens proposition om driftsformer för universitetssjukhus kvarstår den kritiserade skrivningen om att regeringen får meddela vilka  14 jan 2021 Regeringen kommer under året att lägga fram minst 15 propositioner och skrivelser till riksdagen med koppling till miljö, klimat och hållbarhet. Stora investeringar görs i början av perioden för propositionen vilket skiljer mot tidigare propositioner.