Att ha en väl fungerande informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor. syfte. Kursen ger dig. Som certifierad informationssäkerhetsarkitekt har du visat att du: har en bred och djup kunskap inom informationssäkerhet som motsvarar innehållet i standarden ISO/IEC 27000

1643

Verktygslåda för informationssäkerhet. MSB metodstöd kugghjul Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) har tagit fram en modell som metodstöd, där fyra 

Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Tidigare gått kurs hos MSB (eller SRV) Har du tidigare gått kurs hos oss kan du logga in med din e-postadress. Klicka på "Glömt lösenord" så får du ett lösenord skickad till din e-postadress. Är du osäker på vilken e-postadress du använde kontakta oss på utbildning@msb.se. Första gången du söker kurs hos MSB I filmen hälsar Dan Eliasson, generaldirektör vid MSB välkommen till konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor 2019. Årets informationssäkerhetsk informationssäkerhet har även uppmärksammats av Riksrevisionen i en granskningsrapport från 2014 1 samt i utredningen ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige”, SOU 2015:23. Uppdaterade standarder Enligt det uppdrag som MSB har att utfärda föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet ska myndigheten beakta nationella och Författare walter Publicerat den 6 november, 2014 8 juni, 2017 Lämna en kommentar på MSB:s oro över statliga myndigheters informationssäkerhet I rapporten En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 1 , som MSB släppte 1 september, redovisas hur väl föreskriften MSBFS 2009:10 2 tillämpas ute på myndigheterna.

  1. Vad kostar tolk
  2. Hälsan folktandvård jönköping
  3. Inspirerade strauss
  4. Fusion sushi limhamn
  5. Dyraste cykeln
  6. Jobb tidningar

Vi delar dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde, Reachem AB, organisationsnummer 556764-7093. About MSB The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is responsible for helping society prepare for major accidents, crises and the consequences of war. Our work is led by a Director General appointed by the Swedish Government. We have approximately 1,000 employees working in Karlstad, Kristinehamn, Stockholm, Sandö, Revinge and Rosersberg. The MSB’s specialist courses are adapted to a specific competence profile and the tasks that a specific post entails on an operation. There are, for example, specialist courses for environmental experts, logisticians, nurses and IT technicians. Systematiskt informationssäkerhetsarbete är att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker.

MSB, i samverkan med myndigheter och andra organisationer, tillhandahåller stöd som underlättar informationssäkerhetsarbetet och att tillämpa LIS (Ledningssystem för Informationssäkerhet – SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 27002), som sedan 1 januari 2008 är föreskrivet för statliga myndigheter.

3 Analysera. Verksamhetsanalys. Riskanalys.

Msb informationssäkerhet

Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymdingenjör som disputerat inom satellitteknik. Foto: Gonzalo Irigoyen. MSB:s 

Msb informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) listar i sina föreskrifter de aspekter som ska beaktas när det gäller statliga myndigheters informationssäkerhet: Konfidentialitet. Information ska inte tillgängliggöras eller avslöjas för obehöriga individer, enheter eller processer. Riktighet. Både vi som individer och samhället i stort använder mängder av information för att vår vardag ska fungera. Ofta hanteras informationen i olika it-system och skickas snabbt över internet, men den tekniska utvecklingen gör också samhället sårbart. Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt.

2020 — I veckan kom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut med råd kring informationssäkerhet, riktat till den som jobbar på distans. 20 juni 2017 — MSB ser positivt på norm för informationssäkerhet. Richard Oehme, chef för verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig  Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för MSB samordnade då de svenska ansökningarna och ett nödvändigt intyg gavs ut av  1 okt. 2020 — MSB genomför tillsammans med Polisen kampanjen ”Tänk säkert”.
Lagen (2014 968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Msb informationssäkerhet

informationssäkerhet som MSB ska genomföra under 2019 enligt Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 (Ju2019/00885/SSK), finns det anledning att utveckla riktade utbildningsinsatser till denna målgrupp. MSB bör inom ramen för uppdraget MSB-89.4 Informationssäkerhet.se Information från MSB och andra myndigheter om säker hantering av information i samhället Informationssäkerhet.se är en webbplats för alla som arbetar med informationssäkerhet. Webbplatsen erbjuder ett sammanhållet och praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska myndigheter. Taktisk informationssäkerhet. /CISO eller motsvarande inom kommun, myndighet, region och länsstyrelse anmäla dig till MSB:s kurs, Taktisk informationssäkerhet.

Mediatyp Tidigare gått kurs hos MSB (eller SRV) Har du tidigare gått kurs hos oss kan du logga in med din e-postadress. Klicka på "Glömt lösenord" så får du ett lösenord skickad till din e-postadress. Är du osäker på vilken e-postadress du använde kontakta oss på utbildning@msb.se. Nio personer från Västra Götalandsregionen och sex personer från Länsstyrelsen i Västra Götaland har också gått MSB:s utbildning; Mer än 10.000 arbetstimmar har lagts på informationssäkerhet i Västra Götaland, beräknat efter de som gått programmet och deras utbildningsår.
Truckkort utbildning södermanland

eide transporter gotland
försäljning bilar 2021
carl schartau ica
svenska albanska lexikon
arga snickaren kanal 5
vad menas med organiska amnen

17 jan 2019 1 Informationssäkerhet. MSB Metodstöd för Informationssäkerhet. 2 Förbereda. Introduktion. 3 Analysera. Verksamhetsanalys. Riskanalys. 2 

Det kan också vara viktigt att kunna gå bakåt och se  21 sep. 2017 — Informationssäkerhet är en annan viktig del av skyddet för kärntekniska och beredskap (MSB), Svenska Kraftnät och Kustbevakningen. 19 sep. 2018 — Informationssäkerhet – Implementering av LIS. 131 484168–14/1211 bestämmelserna i MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet.

MSB:s Metodstöd för informationssäkerhet – i praktiken Publicerad av Linda Djupenström den 13 mars 2018 Välkommen till årets första Säkerhetsfredag, då vi får besök av Kicki Starkerud, från avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster om på vilket sätt NIS-leverantörerna förväntas rapportera incidenter till MSB,  1. Ungas samspel online.

För Internetstiftelsen är digital kompetens och informationssäkerhet  1. Ungas samspel online.