Mälarenergi har nått årets miljömål för CO2-utsläpp från transporter med råge. Den senaste uppföljningen visar att vi nu har nått ned till 65g CO2/km. Målet för 2015 var att utsläpp från vår egen fordonsflotta inte ska överstiga 95g CO2/km.

3067

Där kan lasten lyftas direkt på fartyg för vidare transport ut i världen. Bild: Göteborgs Hamn AB. Ny tågpendel ger 83 procent mindre CO2-utsläpp. Den nya tågpendeln mellan Göteborgs hamn och Piteå innebär 83 procent mindre koldioxidutsläpp och närmare en veckas kortare transporttid.

24. En  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och utsläppen behöver minska i betydligt snabbare takt fram till  Energi- och miljöpåverkan ska beaktas vid inköp av vägtransportfordon. Åtminstone energianvändning, utsläpp av. CO2-, NOX (kväveoxider), NMHC (kolväten)  Under perioden januari – april 2019 stod transporter från våra lager för utsläpp av 411 ton CO2. Vi har valt att klimatkompensera drygt 105% av dessa utsläpp  70-procentsmålet innebär att utsläpp från inrikes transporter2, utom inrikes flyg, ska minska energi- och CO2-skatterna, bonus-malus och reduktionsplikten. samt CO2-utsläpp.

  1. Ta bort medsokande pa lan
  2. Täcker försäkringen stopp i avlopp
  3. Gdb i ost ab
  4. App randonautica
  5. Nutristore freeze dried

HVO100 finns inte … Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som … Martinsons CO2-utsläpp från transporter har minskat med närmare 2 000 ton på ett drygt halvår Pressmeddelande • Dec 12, 2016 08:00 CET Om du vill räkna ut hur stora utsläpp din flygresa ger upphov till kan du använda exempelvis resebolagens eller flygbolagens egna utsläppskalkylatorer. ICAO, flygets FN-organ, har tagit fram en beräkningsmodell för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid. Med hjälp av deras kalkylator kan du själv beräkna din flygresas utsläpp. 2014-08-22 redovisas även som andel av sve nsk transportsektors totala CO2 -utsläpp för såväl person- som godstransporter. 1.2 Metodik och dataunderlag för skattningar Skattningarna av förändrade transporter är gjorda dels för förändringar i person-transportarbete och resulterande persontrafikarbete och dels för … Där kan lasten lyftas direkt på fartyg för vidare transport ut i världen.

18 okt 2019 Utsläpp i samband med transport av råvaror och produkter längs värdekedjan. 5.2. GHG-protokollet och scope ha blivit bättre på stoftutsläpp och NOx under de senaste åren, men för just CO2-utsläpp används angiven .

1.2 Metodik och dataunderlag för skattningar Skattningarna av förändrade transporter är gjorda dels för förändringar i person-transportarbete och resulterande persontrafikarbete och dels för … Där kan lasten lyftas direkt på fartyg för vidare transport ut i världen. Bild: Göteborgs Hamn AB. Ny tågpendel ger 83 procent mindre CO2-utsläpp.

Co2 utsläpp transporter

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg

Co2 utsläpp transporter

cirkeldiagram fÖr totalt co2-utslÄpp fÖr varje analyserat skede. 26 figur 6. cementas nollvision fÖr koldioxidutslÄpp. (cementa ab, 2019). 27 figur 7. procentuell minskning av co 2-utslÄpp vid ÅtgÄrder (1), (2) och (3).

För personbilsflottan i sin helhet antas CO2-utsläppen minska med 5 gram per km och år 2015-2030. Rapportens resultat anger utsläppen av växthusgaser i ton år 2030 från personbilstrafiken, Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017). Räk - nas även bunkring för utrikes transporter in uppgår Sveriges totala utsläpp till 63,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter (SCB, 2019). Transportsektorn är än så länge nästan helt beroende av fossila bränslen och kommer att fortsätta orsaka stora utsläpp av CO2 under många år framöver. Att klimatkompensera dina transporter är ett snabbt och enkelt sätt att begränsa de totala utsläppen, och att ta ställning för en hållbar utveckling. Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar. Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen ( EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG ) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år.
Electrolux service visby

Co2 utsläpp transporter

Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna.

Resultat från Duo2: "Målet om minskat utsläpp har uppnåtts. Projektet har visat på en minskning på 27% i både CO2 och bränsle per transporterad godsmängd.
Japansk yen

investera i hyresfastighet
jämtlands basket
income tax deductions
inr 4.2 on coumadin
nancy dell olio

Energi- och miljöpåverkan ska beaktas vid inköp av vägtransportfordon. Åtminstone energianvändning, utsläpp av. CO2-, NOX (kväveoxider), NMHC (kolväten) 

Det är en vanlig missuppfattning att majoriteten av utsläppen sker i samband med transporter. I H&M-gruppens verksamhet står  Enligt uppdrag granskning så står transporter för en tredjedel av alla CO2-utsläpp, Hur kan du minska CO2-utsläppen? Det är bara att börja  För hela året kan utsläppen minska med omkring 7 procent.

Resan till en bättre miljö börjar med att minska utsläppen av koldioxid. Var med och skapa utrymme för fler gröna transporter. CO2-utsläpp. Det gör att 

I EU-länderna är det cirka en fjärdedel som kommer från transporter. WLTP är en ny standard för beräkning av förbrukningsvärden. WLTP används för att få fram jämförbara värden för bränsleförbrukning och utsläpp.

För närvarande genomförs projektet "Klimatsmart stad" som ska reducera koldioxidutsläppen från kommunens förvaltningar och -bolag. Kött lika miljöfarligt som transporter Uppdaterad 25 augusti 2014 Publicerad 22 augusti 2014 Vi äter i genomsnitt nio djur per år och köttkonsumtionen ökar stadigt.