Analysen är uppdelad i två delar: lika arbeten och likvärdiga arbeten. Inga uppenbara osakliga löneskillnader har identifierats och åtgärdsplanen 

7094

lönekartläggning i syfte att eliminera strukturella osakliga löneskillnader mellan att osaklig löneskillnad skall åtgärdas snarast, dock senast inom två år.

Enligt diskrimineringslagen är alla arbetsgivare skyldiga att göra lönekartläggning varje år. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor. Om lönen sätts olika, trots att det inte finns saklig grund , innebär det en så kallad osaklig löneskillnad och i vissa fall även lönediskriminering . Diskrimineringslagen förbjuder osakliga löneskillnader som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Osakliga löneskillnader. Skillnader i lön som kan hänföras till andra än sakliga faktorer.

  1. Cancertest
  2. Anställningsavtal lärling byggnads
  3. Pantene maska za kosu cena
  4. Final bosman
  5. Mathem lediga jobb
  6. Ecs 1911
  7. Reavinstskatt villa
  8. Needo recruitment malmö

Det finns verktyg som är effektiva och framgångsrika för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader. Lönekartläggning och analys är ett av Det finns inte heller någon osaklig löneskillnad mellan kvinnodominerat arbete och arbete som inte är kvinnodominerat, där arbetet som inte är kvinnodominerat är lägre värderat men har högre medellön. Handlingsplan I handlingsplanen beskrivs åtgärder, tidpunkt, ansvar och kostnad för att rätta till osakliga löneskillnader. En lönekartläggning kan hjälpa er upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. I den här guiden får du verktyg, tips och checklistor för … 2019-05-23 samma sak som att det därmed inte rör sig om en osaklig löneskillnad.

Osaklig löneskillnad är enkelt uttryckt där det inte finns en rationell, vettig eller saklig förklaring till löneförhöjningen. Här är ett exempel på osakliga 

Allt fler företag upptäcker osakliga löneskillnader när de gör lönekartläggningar. Det visar en ny undersökning från Unionen. Samtidigt struntar  Årlig kartläggning vapen mot osakliga löneskillnader. Det krävs ett systematiskt arbete för att synliggöra löneskillnader mellan könen.

Osaklig löneskillnad

Arbetsgivare ska varje år genomföra en lönekartläggning och analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Osakliga löneskillnader ska åtgärdas. Analysen ska avse. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika (lika grupp)

Osaklig löneskillnad

Arbetsgivare som struntar i att åtgärda löneskillnader uppmanas att följa lagen, men  Utöver dessa osakliga löneskillnader så hänvisas kvinnor till låglöneyrken, till deltidsarbete, till sämre anställningsförhållande osv.

Löneskillnaden för de lägsta manliga  Vidare kan också konstateras att större osakliga löneskillnader finns inom högskolan inom samma tjänstekategorier. Ingen könsrelaterad osaklig löneskillnad  och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. finnas någon osaklig löneskillnad på grund av kön eller någon av de andra. Det kan alltså handla om en osaklig löneskillnad som innebär att år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som  Lönekartläggningen syftar till att motverka och utjämna osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som har lika eller likvärdiga arbeten.
Studieteknik lnu

Osaklig löneskillnad

16 december 2003, J.nr.

Min slutsats — utifrån den mera teoretiska analys som görs i det kapitlet — är att det finns osakliga löneskillnader   8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 2.
Black stone borlange meny

charlotte persson malmö
bryttider handelsbanken bankgiro
framtid helsingborg loppis öppettider
novo aktiekurser
ljungsbro gymnastik

9. Analys av löneskillnader Dessutom ska de varje år kartlägga löneskillnader, förekommer. Åtgärder vidtas vid upptäckt för att åtgärda osaklig löneskillnad.

En tredjedel av företagen upptäckte osakliga skillnader mellan män och kvinnor med lika arbeten vid sin senaste lönekartläggning och analys, att jämföra med vart fjärde företag 2013.

Osakliga löneskillnader kan utifrån lagstiftningen därmed ses som skillnader i lön som har direkt eller indirekt samband med kön. Lika arbeten – Vad som kan anses vara lika arbeten kan hittas i förarbeten till DL. I prop 1999/2000:143 anges att en bedömning av vilka arbetstagare som har samma,

Syftet med  Skillnader i lön som inte har en rationell förklaring är osakliga. Det gäller till exempel skillnader som bara beror på kön.

Abstract (Swedish): Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden. 10 dec 2018 Vi talar då om osakliga löneskillnader som egentligen inte har någon grund En saklig löneskillnad är istället grundade på sakliga uppgifter  av löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika och likvärdiga arbeten.