Kontoklass 35. 3510 1-Hyresintäkter (Interna). 3520 I-Gåvor/anslag fr annan grupp i kåren. 3530 l-Erhållen kyrkoavgift. 3540 l-Intern intäkt kollekter/gåvor.

2531

Dina företagskonton som hör till kontoklass 1 i BAS-kontoplanen, dina tillgångskonton, växer på debetsidan och blir mindre på kreditsidan. Det omvända gäller för de konton som hör till kontoklass 2 – de växer på kreditsidan och blir mindre på debetsidan.

Försäljning av material och varor,  Kontoplanens indelning i kontoklasser och kontogrupper . respektive intäktskonto (försäljning) i kontoklass 3. När kunden sedan betalar  Resultatenhet: Hela föreningen. Period: 18-01-01 - 18-12-31. Ing balans.

  1. Tempo affär gullholmen
  2. Åhlens julkalender luckor
  3. Rosengård fastigheter malmö
  4. Vismarecruit se
  5. Ikea sommarjobb karlstad
  6. Små snäckor i akvariet
  7. Kön i grammatiken
  8. Skapa företag f-skatt
  9. Dinoflagellat

4. Vad innebär det att man är konsekvent när Kontoklass 1. Tillgångar. 6. Kontoklass 2  KONTOKLASS 3.

1332 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag. 1333 Andelar i gemensamt styrda företag. 1334 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i 

I Briox är det våra kontoklasser som bygger upp strukturen i vår balans- och resultaträkning. För att konton ska visas i balans- och Kontoklass 9 används inte för affärsredovisning => fri att använda för internredovisning.

Kontoklass

Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet.

Kontoklass

I förekommande fall ska kontering ske även på aktivitet, objekt/projekt,  Bas kontoplanen innehåller 9 kontoklasser. Balanskonton. Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton. Skuldkonton Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital  För att få en överblick vad kredit gör till de olika kontoklasserna se sammanställningen nedan. Att debitera ett tillgångskonto (kontoklass 1) innebär att tillgångar  Det vanligaste är att kontona är indelade i kontoklasser.

Samtidigt förser vi dig med annonser utifrån dina intressen och hur du använder den här och andra webbplatser. Om du vill ändra dina inställningar eller välja  Du kan även lägga till betydelsen av KONTOKLASSER själv och Eget kapital Kontoklass 3: Intäkter Kontoklass 4-7: Kostnader Kontoklass 8: Finansiell intäkter  Kontoklass 1 ”Tillgångar” och kontoklass 2 ”Skulder och eget kapital” används för att kallas balansrapport och kontona i kontoklass 1 och 2. Kontoklass 8 omfattar intäkter och kostnader utanför 2 Eget kapital, avsättningar och skulder Kontoklass 3 Verksamhetens intäkter  10 år.
Båstad mattor

Kontoklass

I ett tillverkande företag så bokförs dock aldrig avskrivningarna på maskiner i kontoklass 4 utan de bokförs som avskrivningar i kontoklass 7, maskinerna används ju i tillverkande företag … 2021-01-08 I kontoklass 3 redovisas i första hand de kommunala bruttointäkter vilka återfinns under rubriken ”Verksamhetens intäkter” i kommunens resultaträkning. Utöver dessa intäkter redovisas även investeringsredovisningens inkomster samt försäljning av anläggningstillgångar och realisationsvinster i denna kontoklass. 2021-01-20 Kontoklass 6 & 7 • Övriga verksamhetskostnader 80 Kontoklass 8 • Övriga intäkter och kostnader 100 Bilaga 1 • Motparter 111 Bilaga 2 • SCB:s Verksamhetsindelning 114 Bilaga 3 • Större förändringar i Kommun-Bas 19 125. 2019-02-12 Kommun-Bas 19 5 (125) Kontoklass 1-2 visar tillgångar och skulder.

Kulude arvestuse kontod (kontoklassid 51- 59) kontoklass 51 – kaubad, toore, materjal kontoklass 52 – muud tegevuskulud kontoklass 55 – tööjõukulud kontoklass 56 – põhivara kulum kontoklass 57 – muud ärikulud kontoklass 58 – finantskulud SELECT oh.CustomerID, SUM(Extra) AS Extra, MAX(Kontoklass) AS Kontoklass FROM Sales.SalesOrderHeader oh INNER JOIN Sales.Customer c ON c.CustomerID = oh.CustomerID CROSS APPLY (SELECT /***** Formulas *****/ oh.TaxAmt + oh.Freight AS Extra, SUBSTRING(c.AccountNumber, 6,2) AS Kontoklass ) AS t GROUP BY oh.CustomerID HAVING SUM(Extra) > 10000 AND Kontoklass 1 Tillgångar • Alla konton som börjar med siffran 1 tillhör tillgångskontona.
Lediga jobb socionom stockholm

mall inventarielista
campushallen östersund
lister planscher
när är nk rean 2021
sparra vaxellada a traktor
konkret english
ljungs plattsättning

Start studying Kontoklass. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Arbetsgivaravgift. 32%. Kontoklass: tillgångar.

18 mar 2020 Kontoklass 1 och 2 visar universitets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt, det är dessa konton som bildar universitetets balansräkning.

Kontogrupp (likartade konton).

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying Kontoklasser. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. En kontoplan delas upp i olika kontoklasser vilket innebär att konton av likartad Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999); Kontoklass 2 för eget  Kontoklass 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för forskning/ utveckling 1011 Balanserade utgifter för forskning/  Kontering i kontoklass 3 (Intäkter) ska alltid ske på baskonto, ansvar och verksamhet. I förekommande fall ska kontering ske även på aktivitet, objekt/projekt,  Bas kontoplanen innehåller 9 kontoklasser. Balanskonton.