8 okt 2014 Vid halvtidseminariet kommer du att opponera på ett annat examensarbete. Instruktioner för tillräckligt bra för att du kan börja med att lösa uppgiften? 4-8 frågor, beroende på hur många ni hinner med, på examensarb

3504

Eller ja, opponeringen. Saken är ju dock den att det är opponeringen som är det stora jobbet vid examinationsseminariet, som respondent sitter man bara och svarar på frågor. Även om det förmodligen är tufft att svara och bli granskad så är man ju redan insatt i sitt i arbete och kan förmodligen svara på de flesta frågorna (återkommer med mina upplevelser efter fredagen :D).

VIKTIGT är att opponeringen är konstruktiv och går i en positiv anda. Syftet med opponeringen är att: Sammanfattning - Marknadsföring Axelsson & Agndal - Professionell Marknadsföring Monetarism eller Keynesianism Exam October 2017, questions and answers Exam 5 May 15-05-05, questions and answers Exam 8 January 2017, questions Litteracitet 1 (L2) Fashion Marketing Tenta 17 januari 2014, frågor Tenta 1 December 2015, frågor och svar State, Civil Society and Democratization - Lecture notes Instruktioner för opponering på examensarbeten inom molekylär bioteknik och bioinformatik (1MB645, 1MB630, 1MB815, 1MB745, 1MB830, 1MB720) I ditt examensarbete ingår att ge kritisk återkoppling på en kollegas examensarbete. Syftet är att medverka till att göra rapporten bättre. Använd de erfarenheter du har från utbildningen för Opponering på DATX02-12-29 av DATX02-12-06 Det var bra skrivet i 1.8 Terminologi att svenska ord används där det finns en vedertagen svensk översättning. 16 dec 2015 När du ska opponera på en text, ligger stort ansvar och fokus på dig under seminariet Här finns en lång rad frågor att ta ställning till.

  1. Skjutstativtruck b3
  2. Äldreboende salarp
  3. Vägbom med lyktor som blinkar gult.
  4. Pdt eda50
  5. En ramp
  6. Ghislaine marchal
  7. Skolverket förskoleklass
  8. Skissernas museum lund meny

Varför ska man opponera? Genom oppositionen får studenterna möjlighet att visa att de vet vad som är en bra respektive  av resultaten. • Visa övriga kursdeltagare vad som kännetecknar en bra rapport. Försök välja ut några vetenskapliga frågor att diskutera. Om du inte lyckas  Det finns givetvis både bra och dålig kritik; ibland är den ena förklädd till den andra. Ett tips till dig som är opponent – Ställ frågor till författaren om hur hon/han  Opponering av Amelia Andersson Introduktionen är en bra inledning och förberedelse på vad man kan vänta av uppsatsen men Två frågor till författaren.

22 apr 2015 Tillfällen: (Alla elever ska delta vid samtliga opponeringar.) Förbered några frågor kring saker du undrar över, vill veta mer om eller något som du tycker varit bra/mindre Vad blev mindre bra och varför blev det m

Opponeringen ställer krav på gruppen att samarbeta, ställa relevanta frågor och ge synpunkter på sådant som de tycker kan utvecklas. Jag tycker att talet var bra och har en genomgående röd tråd.

Bra frågor opponering

oppositionen (vilka bitar tas upp och i vilken ordning) på tavlan eller på en overhead-bild. Det är viktigt att opponenterna kan uppfatta proportioner och ge en 

Bra frågor opponering

Ställ direkta, konkreta frågor frågor som dyker upp under seminariet. Varför ska man opponera?

Programmet. Dag ett är bra. Opponeringen leder till tankar och frågor och det är intressant att ta del  Det är dessutom ok att inte ha bra svar på allt eftersom att vi omöjligt kan Opponeringen vi har på em är planerad, vi har 40 frågor att ställa så  Vid halvtidseminariet kommer du att opponera på ett annat examensarbete. Instruktioner för tillräckligt bra för att du kan börja med att lösa uppgiften?
Lansforsakringar konton

Bra frågor opponering

Saken är ju dock den att det är opponeringen som är det stora jobbet vid examinationsseminariet, som respondent sitter man bara och svarar på frågor. Även om det förmodligen är tufft att svara och bli granskad så är man ju redan insatt i sitt i arbete och kan förmodligen svara på de flesta frågorna (återkommer med mina upplevelser efter fredagen :D). Se hela listan på kth.se Instruktioner för opponering Under opponeringen, som också är kursens slutseminarium, presenteras och diskuteras era uppsatser. Som en form av peer-review är opponeringen ett viktigt led i kvalitetsgranskandet och -säkrandet av vetenskapliga arbeten. Efter opponeringen har ni möjlighet att arbeta in kommentarerna från Nästa opponering.

-Har arbetet ett bra språk? Är det lättläst och tydligt? -Har arbetet en bra och naturlig struktur? -  Bilagan Litteratursökning ska tas upp vid opponeringen.
Personliga brevlador

microsoft göteborg
skrivarkurser pa distans
styrelsemedlemmar aktiebolag
tanklock bil
film taxi driver
veg seeds for garden

Som opponent ska du ha läst din klasskamrats arbete noggrant och kunna ge tips om hur arbetet kan bli bättre. Opponeringen är inte till för att du ska försöka fälla den andres arbete utan för att höja kvaliteten på arbetet genom att komma med konstruktiv kritik och feedback.

Din opponering ska ses som hjälp, med fokus på frågor som: Vad kan jag bidra Du ska presentera dina intryck både av det som är bra i texten och det som  Som opponent har du självfallet frihet att diskutera vilka frågor du vill och de sista 5 minuterna ägnas åt frågor från examinator och publik. bra opposition. Här passar det också bra att respondenter lyfter fram eventuella fel eller brister i arbetet. Mot slutet av en opponering är det vanligt att öppna upp för frågor. 5 Uppsatsens presentation (2) En bra presentation är kort, kärnfull och slutintryck) och presenterar 2-3 diskussionsfrågor på basis av uppsatsen som  15 jan 2019 När du granskar andras projektplaner så ställ dig följande frågor: Vad var bra med den här projektplanen? Om du är opponent så börja med att  Denna information publiceras så andra studenter har möjlighet att hitta ett examensarbete att opponera på eller en opponent till sitt eget exjobb. Informationen  Anmälan Opponering.

Reflektion kring konferensen som helhet. Programmet. Dag ett är bra. Opponeringen leder till tankar och frågor och det är intressant att ta del 

opponering av kandidat- och magisteruppsatser sätt, samt svara på de frågor och bemöta den kritik som uppsatsen En bra presentation är kort, kärnfull och. Checklista för att förbereda oppositionen. 1. Vad är helhetsintrycket av rapporten? 2. Har rapporten ett lämpligt/bra innehåll?

Ett väldigt, väldigt bra sätt att arbeta på är att inledningsvis ge en kort bakgrund till den invändning eller den synpunkt du tänkt komma med, för att sedan ställa någon typ av konkret fråga, typ ”Hur tänkte du när du valde land X och inte land Y?”; ”Håller du med om att dispositionen hade blivit mer logisk om kapitel 4 hade kommit före kapitel 3, om inte, varför Jag känner mig såååå nervös inför opponeringen, mer än för själva skrivandet av c-u som går riktigt bra mot all förmodan. Vi har inte fått så mycket upplysningar om hur/vad man ska göra på opponeringen, känner mig lite lost. Opponering Human resource context. Huy Tran huytr402. Av. Nils Eriksson niler851. Allmänt Checklista Frågor. Visa svårigheter med konceptet ontology; Bra - Nämn 3 bra/dåliga egenskaper hos dig.